İthal Malı Su Dağıtıcıları ve İtfaiye Bağlatıları

İthal Malı Su Dağıtıcıları ve İtfaiye Bağlatıları

2 ½" Su girişli. 2" su çıkışlı (2 çıkış)
4" su girişli ve 2 ½" su çıkışlı (2 çıkış):
Su dağtıcıları sıkma veya kürsel vanalı
İtfaiye bağlantıları vanasız