Baş Koruyucu (HOOD)

Baş Koruyucu (HOOD)İthal malı. EN/CE Belgeli.
Aramit, elastiki kumaş.
Baş, ense, yanaklar, alın gibi yerleri ateşten ve yaralanmalardan korur.